top of page

04

REFERRAL BENCHMARK

REFERAL RECRUITMENT BENCHMARK

Het gebruik én succes van referral neemt in de huidige arbeidsmarkt snel toe. Inmiddels weet 17% van de organisaties meer dan 20% van zijn hires via referral te realiseren. Een groot verschil met 2022, toen dit nog maar 8% was.Referralprogramma’s die elke inspanning van een medewerker belonen, blijken uiteindelijk ook het meest op te leveren. ‘Van de organisaties die dit inzetten scoort 24% tussen de 20 en 30% van al hun hires via referral. En 32% zegt op deze manier zelfs meer dan 30% hires binnen te halen! We kunnen daarom concluderen dat wanneer de medewerker direct beloond wordt voor de inspanning dit de meeste referral hires genereert.’ En dat is goed nieuws, want referrals zijn niet alleen tot wel 50% goedkoper dan reguliere werving via social media, advertenties of headhunters, ze blijven gemiddeld ook langer: 45% zelfs meer dan 4 jaar.

Mike2 kopie.jpeg
bottom of page